1975

Siç u përmend më herët, kompania u krijua në vitin 1975 me një dyqan të vogël ushqimor.

  1992

  Kompania zgjeroi biznesin e dyqaneve dhe vendosi të ketë pajisje shtëpiake (të bardha dhe të zeza) si dhe produktet e ndriçimit për shtëpi.

  1994

  Filloi prodhimin e paisjeve sanitare.

  1996

  Është marrë licenca për prodhimin e ngrohësëve të ujit Gorenje nga Sllovenia

  1999

  Kompania hyri në tregun e Kosovës me marrëveshje me Gorenje – Slloveni për të qenë shpërndarës ekskluziv i gjithë gamës së produkteve.

  2000

  Ndërtoi Department Store të parë në Prishtinë me hapësirë 3,200m².

  2005

  Zgjeroi hapësirën e saj duke ndërtuar Department Store në Prishtinë me hapësirë prej 4800 m².

  2010

  U hap Department Store i dytë në Mitrovica me hapësirë 2000 m².

  2011

  U hap Department Store i tretë në Prizren me hapësirë 3500 m².

  2012

  U hap Department Store i katërt në Gjilan me hapësirë 2000 m².

  2014

  Kompania ka filluar shitjen në internet nëpërmjet faqes së internetit: www.gorenjeks.com dhe www.gorenje-ks.com me disa brende që janë të pranishme në kompani.

  2014

  Renovoi Department Store të Prishtinës dhe shtoi plus 4000m².

  2015

  U hap Department Store i pestë në Pejë me hapësirë 3500 m².

  2015

  Ndërroi lokacionin e Department Store në Gjilan me hapësirë 3320 m².

  2015

  Ndërtoi depo të re në Lipjan me hapësirë 5000 m².

  2017

  U hap Department Store I gjashtë në Ferizaj me hapësirë 6000 m².

  2018

  Zgjeroi Department Store të Ferizajit me hapësirë 9000 m².

  2019

  Kompania ri-brendoi shitoren online nga gorenje-ks në 75Mall.

  2019

  Hapi dhe katër Department Store në katër Qytete të Kosovës me hapësirë më të vogël.

  Qershor – Lipjan me hapësirë 2000 m².
  Qershor – Vitija me hapësirë 700 m².
  Korrik – Malisheva me hapësirë 1200 m².
  Korrik – Skënderaj me hapësirë 1400m².

  GNTC group SH.A.