1975

Historia fillon me një dyqan të vogël ushqimesh

  1992

  Kompania zgjëron aktivitetet e shitores dhe vendos të filloj me paisje shtëpiake ( mallra të bardha dhe ngjyrë kafe) si dhe me ndricim shtëpiak

  1994

  Fillon me prodhimin e pasijeve sanitare e cila zgjati për dy vite

  1996

  Merr licencen për prodhimin e bojlerëve Gorenje nga Gorenje – Slloveni

  1999

  Hyn në tregun kosovar me marrveshjen me Gorenje– Slloveni si një distributor ekskluziv i të gjithë asortimentit të tyre të produkteve

  2000

  Nderton depon e parë prej 3200 m²

  2005

  Zgjëron hapësirën duke ndërtuar qendrën e parë Gorenje department store në Prishtinë prej 4800 m²

  2010

  Hapet qendra e dytë Gorenje department store në Mitrovicë me 2000 m²

  2011

  Hapet qendra e tretë Gorenje department store në Prizren me 2500 m²

  2012

  Hapet qendra e katert Gorenje department store ne Gjilan me 5000 m²

  2014

  Fillon shitja online nepermjet webfaqeve: gorenjeks.com dhe www.gorenje-ks.com me te gjitha llojet e produkteve.

  2014

  Gorenje department store ne Prishtina është renovuar dhe është rritur me 4000 m² më shumë hapsirë për shitje

  2015

  Hapet qendra e pestë Gorenje department store ne Peje me 3500 m²

  2015

  Gorenje department store ne Gjilan eshte ri-vendos ne pjesen tregtare te qytetit.

  2015

  Ndertohet depo e re me 5000 m²

  2017

  Renovimi i qendres ne Prizren dhe zgjerimi me hapësirë shtesë për shitje 400 m² , gjithsej 2900 m².
  Qendra e gjashte Gorenje department store ne Ferizaj me 6000 m² hapësirë për shitje

  2018

  Gorenje department store ne Ferizaj zgjerohet me hapsirën e shitjes me 9000 m² dhe 3000 m² depo.

  2019

  Kompania ri-brendoi shitoren online prej gorenje-ks ne 75-mall.

  2019

  Format me i vogel i Gorenje department store hapet ne qytetin e Lipjanit me 2000 m²
  Format me i vogel i Gorenje department store hapet ne qytetin e Vitise me 700 m².
  Format me i vogel i Gorenje department store hapet ne qytetin e Malisheves me 1200 m².
  Format me i vogel i Gorenje department store hapet ne qytetin e Skënderajit me 1400 m².
  Format më i vogël i Gorenje departament store hapet në qytetin e Kaqanikut me 1100 m².

  2021

  Format më i vogël i Gorenje Department Store hapet në qytetin e Suharekës me 1800 m²

  Format më i vogël i Gorenje Department Store hapet në qytetin e Gjakovës me 1200 m²

  Format më i vogël i Gorenje Department Store hapet në qytetin e Crep (Kamenicë) me 800 m²

  Format më i vogël i Gorenje Department Store hapet në Sllatinë (Fushë Kosovë) me 900 m²

  GNTC group SH.A.