Apliko për punë

 

Ju lutemi zgjedhni qytetin ku po aplikoni.

Faleminderit që keni zgjedhur GNTC Group, ne ju dëshirojmë suksese.

 

PRISHTINË

MITROVICË

PRIZREN

GJILAN

PEJË

FERIZAJ

LIPJAN

VITI

MALISHEVË

SKENDERAJ

KAÇANIK

SUHAREKË

GJAKOVË

KAMENICË - CREP

SLLATINË

KLINË