Brendet që mund ti gjeni në GNTC group

Slloveni

Kinë

Itali

Poloni

Kinë

Poloni

Bulgaria

Kroaci

Slloveni

Republika Çeke

Gjermani

Gjermani

Itali

Itali

Francë

Indi

Poloni

Sërbi

Bosnia–Herzegovina

Angli

Kosovë

Serbi

Holand

Turqi

Turqi

Bosnia–Herzegovina

Slloveni

Itali

Sërbi

Bugari

Shqipëri

Itali

Maqedoni

Bosnia–Herzegovina

Lihtenshtajni

Shqipëri

Kosovë

Maqedoni

Turqi

Maqedoni

Bosnia–Herzegovina

Bosnia–Herzegovina

– Megjithëse zhvillimi i kompanisë dhe nevoja për të përmbushur nevojat dhe kërkesat e klientëve, më poshtë janë disa nga brendet tona –

Kosovë

Kosovë

Kosovë

Kosovë

Kosovë

Kosovë

Kosovë