Brendet që mund ti gjeni në GNTC group

Slovenia

China

Italy

Poland

China

Poland

Bulgaria

Croatia

Slovenia

Czech Republic

Germany

Germany

Italy

Italy

France

England

India

Hungary

Serbia

B. and herzegovina

England

Kosovo

Serbia

– Megjithëse zhvillimi i kompanisë dhe nevoja për të përmbushur nevojat dhe kërkesat e klientëve, më poshtë janë disa nga brendet tona –

Kosovo

Kosovo

Kosovo

Kosovo

Kosovo

Kosovo

Kosovo