Brendet që mund ti gjeni në GNTC group

Slloveni

Bashkëpunimi – 1996

Kinë

Bashkëpunimi – 2019

Itali

Bashkëpunimi – 2009

Poloni

Bashkëpunimi – 2016

Kinë

Bashkëpunimi – 2019

Poloni

Bashkëpunimi – 2014

Bulgaria

Bashkëpunimi – 2007

Kroaci

Bashkëpunimi – 2015

Slloveni

Bashkëpunimi – 2014


USA

Cooperation – 2020


USA

Cooperation – 2020


Rusi
 

Cooperation – 2020

Republika Çeke

Bashkëpunimi – 2017

Gjermani

Bashkëpunimi – 2017

Gjermani

Bashkëpunimi – 2019

Itali

Bashkëpunimi – 2013

Itali

Bashkëpunimi – 2016

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Turqi

Bashkëpunimi – 2019

Shqipëri

Bashkëpunimi – 2019

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Lihtenshtajn

Bashkëpunimi – 2018

Kosovë

Bashkëpunimi – 2020

Itali

Bashkëpunimi – 2019

Serbi

Bashkëpunimi – 2020

Francë

Bashkëpunimi – 2015

Indi

Bashkëpunimi – 2014

Poloni

Bashkëpunimi – 2019

Sërbi

Bashkëpunimi – 2016

Bosnia–Herzegovina

Bashkëpunimi – 2014

Angli

Bashkëpunimi – 2014

Kosovë

Bashkëpunimi – 2015

Serbi

Bashkëpunimi – 2015

Holand

Bashkëpunimi – 2018

Serbi

Bashkëpunimi – 2019

Itali

Bashkëpunimi – 2019

Bosnia–Herzegovina

Bashkëpunimi – 2015

Slloveni

Bashkëpunimi – 2019

Itali

Bashkëpunimi – 2013

Sërbi

Bashkëpunimi – 2017

Bugari

Bashkëpunimi – 2017

Shqipëri

Bashkëpunimi – 2017

Itali

Bashkëpunimi – 2019

Maqedoni

Bashkëpunimi – 2019

Bosnia–Herzegovina

Bashkëpunimi – 2017

Mal i Zi

Bashkëpunimi – 2018

Shqipëri

Bashkëpunimi – 2020

Kosovë

Bashkëpunimi – 2018

Maqedoni

Bashkëpunimi – 2019

Turqi

Bashkëpunimi – 2019

Maqedoni

Bashkëpunimi – 2019

Bosnia–Herzegovina

Bashkëpunimi – 2015

Bosnia–Herzegovina

Bashkëpunimi – 2016

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Slloveni

Bashkëpunimi – 1999

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Maqedoni

Bashkëpunimi – 2013

Maqedoni

Bashkëpunimi – 2015

Maqedoni

Bashkëpunimi – 2018

Serbi

Bashkëpunimi – 2019

Serbi

Bashkëpunimi – 2020

Poloni

Bashkëpunimi – 2020

Shqipëri

Bashkëpunimi – 2021

Serbi

Bashkëpunimi – 2020

Mal i Zi

Bashkëpunimi – 2017

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Serbi

Bashkëpunimi – 2014

Serbi

Bashkëpunimi – 2013

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Bosne

Bashkëpunimi – 2020

Bosne

Bashkëpunimi – 2020

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

Turqi

Bashkëpunimi – 2020

– Megjithëse zhvillimi i kompanisë dhe nevoja për të përmbushur nevojat dhe kërkesat e klientëve, më poshtë janë disa nga brendet tona –

Kosovë – 2019

Kosovë – 2005

Kosovë – 2005

Kosovë – 2011

Kosovë – 2018

Kosovë – 2018

Kosovë – 2017