PRISHTINË

MITROVICË

PRIZREN

LIPJAN

VITI

MALISHEVË

SKENDERAJ

KAÇANIK

SUHAREKË

GJAKOVË

CREP (Kamenicë)

SLLATINË (Fushë Kosovë)

LOGISTICS / WAREHOUSE