PRISHTINË

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 21

MITROVICË

Rr. Shupkovc - Mitrovicë
P.N
+383 49 77 77 50

PRIZREN

Rr. Tiranës
Nr. 5
+383 49 77 77 13

GJILAN

Rr. Lidhja e Prizrenit
P.N
+383 49 77 77 38

PEJË

Rr. Zahir Pajaziti
P.N
+383 49 77 88 13

FERIZAJ

Rr. Cen Dugolli
P.N
+383 49 77 88 21

LIPJAN

Rr. Bajram Gashi
P.N
+383 49 77 99 28

VITI

Rr. Agim Ramadani
P.N
+383 49 77 77 69

MALISHEVË

Rr. Rilindja Kombëtare
P.N
+383 49 77 99 58

SKËNDERAJ

Rr. Nëna Terezë
Nr.263
+383 49 77 99 09

KAÇANIK

Rr. Ismajl Raka
Nr.86
+383 49 77 99 82

SUHAREKË

Rr. Skënderbeu
P.N
+383 49 77 66 91

GJAKOVË

Rr. Skënderbeu
P.N
+383 49 77 66 88

CREP

Kamenicë
P.N
+383 49 77 66 85

SLLATINË

Fushë Kosovë
P.N
+383 49 77 66 83

KOMERCIALË

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 24

ONLINE

Rr. Prishtinë – Gjilan nr.34
Veternik
+383 49 77 77 47